Tolken

In 2019 behaalde ik mijn bachelor in het tolken van ITV Hogeschool Utrecht. Ik voldeed aan de eisen van mijn docenten (allen ervaren tolken) en heb rigoureuze externe examens gehaald. Sinds 2020 ben ik beëdigd om onder andere voor de rechter te tolken.

 

Ik tolk zowel simultaan als consecutief en ik voer ook gesprekstolkenopdrachten uit (zie hieronder voor uitleg). Inmiddels heb ik ervaring met het tolken voor opdrachtgevers zoals de Nederlandse politie, overheidsinstanties, jeugdbeschermingsorganisaties, kerken en zakelijke klanten.

 

Uiteraard hanteer ik de hoogste normen als het om professionaliteit, vertrouwelijkheid en kwaliteit gaat. Neem gerust contact op om uw opdracht en uw tolkwensen te bespreken.

Simultaan

In de simultane tolkmodus vertaal ik het bericht terwijl de spreker nog praat. Dit gebeurt vaak met behulp van technologie (vraag naar de mogelijkheden), maar ook door middel van 'fluisteren': het doorgeven van het bericht vanuit een positie dichtbij de luisteraar. Deze modus komt vaak voor bij zakelijke vergaderingen en internationale bijeenkomsten.

Consecutief

Bij het consecutief tolken maak ik aantekeningen van de toespraak, idealiter in onderdelen elk van een paar minuten. Daarna geef ik de toespraak weer in de andere taal. Deze modus is meest geschikt voor korte toespraken, bijvoorbeeld op locatie of tijdens een vergadering van internationale partners.

Gesprek

Gesprekstolken betreft het vertalen van berichten in beide vertaalrichtingen: uit het Nederlands naar het Engels en andersom. Normaal gesproken maak ik aantekeningen terwijl elke spreker zijn gedachte uitspreekt, waarna ik het bericht doorgeef in de andere taal. Gesprekken tussen bijvoorbeeld arts en patiënt of politieagent en getuige worden gevoerd met behulp van een gesprekstolk.